If You Visit with in 24 - 48 hrs

Minutes
Seconds

FAQ's
Have You any Questions?

લિપોસકશન પછી હોસ્પિટલમાં ૧ દિવસ રોકવું પડે છે

દુખાવો સાધારણ રહશે. ૨-૩ દિવસ રહસે.

લિપોસકશન પછી હોસ્પીટલ માં ૧ દિવસ રોકવું પડે છે. રજા થશે એટલે ૨-૩ દિવસ ઘરે નોર્મલ રેસ્ટ લેવાની. ૨-૪ દિવસે તમે તમારા જોબ કે કામ પર જઈ શકો છો. ૭-૧૦ દિવસ માં રિકવરી આવી જશે.

ના. તમારી સારવાર નો ખર્ચો ઇંસુરન્સ માં કવર નહિ થાય.

૧ મહિના સુધી તમારે કાળજી રાખવી પડશે